Nazja91, 32 pozostale, Gorz?w Wielkopolski /Amsterdam