Nazja91, 30 pozostale, Gorz?w Wielkopolski /Amsterdam