Nazja91, 31 pozostale, Gorz?w Wielkopolski /Amsterdam